Login

Wie zijn we

Vaandel MEW

Vaandel MEW

De harmonie (dus met houtblazers zoals klarinetten) is in de jaren na de 2e wereldoorlog ontstaan uit een groepje enthousiaste muzikanten die de bevrijdingsfeesten muzikaal opluisterden. Gedurende de eerste periode werden voornamelijk festiviteiten zoals serenades bij jubilea en bruiloften, het inhalen van terugkerende Indië-gangers, etc., in Strijp opgeluisterd. Het accent lag aanvankelijk meer bij gezelligheid en feesten dan bij muzikale prestaties.

In 1952 kwam de harmonie onder leiding te staan van dirigent Henk Westerterp, lid van de uitgebreide en zeer muzikale families Westerterp en Bastian, waarvan nog steeds enkele leden bij MEW musiceren.

 

 

 

30-jaar Muziekvereniging Eindhoven West

Foto genomen bij het 30-jaar bestaan

Vooral in de zestiger jaren boekte de harmonie diverse successen op muziekconcoursen zoals:

Ook de drumband had rond 1970 haar muzikale hoogtepunten in de 1e afdeling van de KNFM met o.a. deelname aan het topconcours met als resultaat het vice kampioenschap.

 

 

Door gebrek aan voldoende en/of voldoende geschoolde muzikanten volgden na deze ‘vette’jaren muzikaal gezien een minder succesvolle periode. Inmiddels ligt het accent meer op gezellige en populair te beluisteren muziek uit te voeren dan op het presteren tijdens concoursen. Een niet te onderschatten weerstand tegen concertwedstrijden is bij vele harmonieën dat voor concoursen in de hogere afdelingen muziekwerken uitgevoerd moeten worden die technisch wel op een hoog niveau staan, maar die het luistergenot van de gemiddelde toehoorder niet verhogen en dus ook niet uitnodigen tot maandenlange voorbereidende repetities. Onder dirigent André Bos promoveerde de harmonie in 1998 op het concours te Venlo van de 2e naar de 1e afdeling. In de nieuwe indeling van de KNFM heet dat tegenwoordig de 4e divisie.

Momenteel speelt het groot orkest, bestaand uit een veertigtal muzikanten met goede kwaliteiten en veel plezier, onder de bezielende leiding van dirigent Reinhard Wind. Naast de repetities worden regelmatig concerten verzorgd in de Lievendaal, Philips van Lenneppark, bejaardenhuizen, pretparken, van Doornekiosk, Carat-paviljoen in Helmond, uitwisselingsconcerten met andere verenigingen in en buiten Eindhoven, kerstconcert in de Trudokerk, enz., enz.. Daarnaast zijn er repetitie-weekenden, fietstochten met barbecues, feestavonden, e.d. Bij de muziekkeuze wordt vooral gelet op het luistergenot voor de toehoorders, maar zeker ook moet het prettig en uitdagend zijn voor de muzikanten. Een mooie mix van populaire hedendaagse en wat klassiekere blaasmuziek, geschikt voor zowel jongere als oudere muzikanten.